Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je peněžitá pomoc státu lidem, kteří se chtějí o své blízké starat doma. Kompenzuje jim výpadek příjmu ze zaměstnání, aby mohli zabezpečit chod domácnosti. Nárok na tuto dávku vzniká rozhodnutím lékaře, že stav pacienta po propuštění z nemocnice je natolik vážný, že vyžaduje celodenní péči ošetřující osoby. Jsou tu ale i další podmínky, které dnes musí být splněny.

 

Ošetřující osoba, které bude tato pomoc vyplácena musí přispívat do nemocenského pojištění alespoň 90 dnů v posledních čtyřech měsících, to je u zaměstnanců běžné, problém nastává u sedmi denní hospitalizace, kterou zákon také vyžaduje.

 

„Pro zdravé lidi se může tato lhůta u vážně nemocných zdát krátká a samozřejmá, jde přeci o týden v nemocnici. Často se ale stává, zvláště u onkologicky nemocných pacientů, že takto dlouhá hospitalizace v průběhu léčby nebyla třeba. Na chemoterapii docházeli nebo zůstali přes noc a více dní v nemocnici netrávili. Pro některé pacienty může hospitalizace zhoršit už tak závažný stav jejich nemoci, a pro ně má větší prospěch domácí péče zajištěna lékaři a zdravotními sestrami,“ vysvětluje problém s takto stanovenou sedmidenní lhůtou vedoucí domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Mgr. Eva Vráblová.

 

Novela zákona má toto změnit a lhůtu zkrátit na 4 dny a u nevyléčitelně nemocných by pak nebyla vůbec. Dále se mluví o tom, že by nárok na dlouhodobé ošetřovné mohl vypsat i jiný než ošetřující lékař například praktik nebo i lékař domácího hospice.

 

„Je skvělé, že se tato debata vede a poslanci vyvíjejí aktivitu k potřebným změnám. My jsme v hospici připraveni pomoci rodinám i blízkým, kteří pečují o pacienta doma na celém okrese Třebíč a samozřejmě i občanům Želetavy a okolí nabídnout nejen profesionální lékařskou péči, ale i tým zdravotních a sociálních pracovníků, kteří jim pomohou vyřídit tyto typy příspěvků, ale i například příspěvek na péči, který slouží na úhradu služeb třeba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Lidé se dnes nemusí bát, že by na tolik potřebnou pomoc v péči o své nemocné neměli peníze. Víme, jak je 24 hodinová péče o pacienty s vážnou nemocí v domácím prostředí náročná a máme propracovaný systém jak zdravotnické, tak pečovatelské podpory dostupné pro všechny,“ říká Mgr. Eva Vráblová.

 

Pokud máte zájem o více informací o hospicové péči nebo chcete konzultovat Vaší situaci, prosím, obraťte se na nás.

 

Mgr. Eva Vráblová

Vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

 

Kontakt:
Bc. Eva Hanáková Tel: 733 670 166

www.domacihospictrebic.cz

 

< Zpět na Zajímavosti