Jak Vám můžeme pomoci

Umožníme Vašemu blízkému žít s vážnou nemocí v domácím prostředí.
Nabízíme Vám nepřetržitou podporu lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovního.

Podpora Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Co můžeme nabídnout
Zdravotní lékařské a nelékařské služby – tým lékařů paliatrů a specializovaných sester, kteří Vám budou po podpisu smlouvy k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě plánovaných návštěv budete mít k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovoláte a dle potřeb přijede zdravotní sestra nebo lékař. Tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Sociální služby – sociální pracovníci a tým pečovatelek Vám může pomoci s nepřetržitou náročnou péčí a umožnit Vám potřebný odpočinek. Nabízíme pomoc při hygieně, stravování a s dohledem v situaci, kdy si potřebujete zařídit osobní věci. Tato služba je zpoplatněna částkou 130 Kč na hodinu, která vychází ze Zákona č. 108 o sociálních službách a vyhlášky 505 k tomuto zákonu. (odkaz na zákon https://www.mpsv.cz/pravni-predpisy-pro-socialni-sluzby)

 

Psychoterapeutická podpora – můžete využít podpory kvalifikovaného psychologa.

 

Spirituální podpora – dle Vaší potřeby a přání nabízíme návštěvu kněze, pastoračního asistenta.

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek – můžete využít široké nabídky naší půjčovny a zapůjčit si pomůcku, která Vám usnadní péči. Po podpisu smlouvy je povinnou pomůckou elektrické polohovací lůžko, které je nezbytné pro zvládnutí odborné péče a umožňuje vyšší komfort jak pro pacienta, tak pro pečující rodiny, a především pro zdravotnický tým. Ceník pomůcek (proklik na ceník pomůcek)

Co to pro vás znamená
• Podepsání Smlouvy o poskytování mobilní multidisciplinární paliativní péče.

 

• Podepsání Informovaného souhlasu.

 

• Celodenní přítomnost dospělé osoby u nemocného.

 

• Zapůjčení elektrického polohovacího lůžka.

 

• Podílení se na plánu péče.

 

• Spolupráce s lékaři, zdravotními sestrami, popřípadě s pečovatelkami.

 

• Uhrazení poplatku za služby.

Další informace

Způsob poskytování této péče se velmi podrobně vysvětlí na setkáních před podpisem smlouvy s naší koordinátorkou. Budete mít prostor pro jakékoliv dotazy a než smlouvu podepíšete, můžete se podrobně zeptat na všechny body.

 

Na úvodní setkání si připravte propouštěcí zprávu z nemocnice. Vstup do této služby indikuje lékař specialista – paliatr na základě doporučení nemocničního konziliárního týmu, praktického lékaře nebo lékaře z jiného odborného pracoviště.

Informativní schůzku si můžete domluvit s:

 

Bc. Eva Hanáková  | vedoucí 

Tel.: 733 670 166  |  eva.hanakova@trebic.charita.cz

 

 

Domovy pro seniory

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

 

Sociální služba je určená pro dospělí (60 – 64 let) – mladší senioři (65 – 80 let) – starší senioři (nad 80 let)

 

Kontakty:

telefon                   568 834 931

fax                          568 834 930

e-mail                    diakonie@domovmysliborice.cz

web                        www.domovmysliborice.cz

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o.

Husova 971, 675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Sociální služba je určená pro mladší senioři (65 – 80 let),starší senioři (nad 80 let)

 

Kontakty:

telefon DpS          568 620 427

e-mail   DpS         reditelka.ddnamest@gmail.cz

web                        www.ddnamest.cz

Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, p. o.

Manž. Curieových 603, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

 

Sociální služba je určená pro mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

 

Kontakty:

telefon                   568 858 911

fax                          568 858 926

e-mail                    info@ddtrebic.cz

web                        www.ddtrebic.cz

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, p. o.

Kubešova 841/14, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

 

Sociální služba je určená pro dospělí (51 – 64) – mladší senioři (65 – 80) – starší senioři (nad 80 let). Služba je poskytována osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a které z důvodu snížené soběstačnosti a závislosti na pomoci druhé osoby nemohou setrvávat v domácím, přirozeném prostředí. Od 1. 2. 2015 nejsou přijímáni klienti, kteří spadají do věkové kategorie dospělí.

 

Kontakty:

telefon Koutkova               568 821 301

telefon Kubešova              568 841 575

e-mail                                  reditelka.dpstrebic@gmail.com

web                                      www.dpstrebic.cz

 

Adresa kontaktního místa:

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, p. o.

Koutkova 302 Týn 674 01 Třebíč 1

Domov sv. Anežky

Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice

 

Sociální služba je určená pro dospělí (50 – 64 let), nově nejsou přijímáni klienti mladší 65 let – mladší senioři (65 – 80 let) – starší senioři (nad 80 let)

 

Kontakty:

telefon                   568 443 017

telefon                   602 550 406

e-mail                    domov@dsvanezky.cz

web                        www.dsvanezky.cz

Dům sv. Antonína

Komenského 907, Moravské Budějovice, 676 02 Moravské Budějovice 2

 

Sociální služba je určená pro dospělé od 50 let, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením

 

Kontakty:

telefon                    568 420 061

fax                           568 420 671

e-mail                     domov@dsvamb.cz

web                         www.dsvamb.cz

Služby domácího hospice

Jediné co zbude, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.

Albert Schweitzer

Teolog, filosof, etik a lékař

Naši dárci