Author: tomas

25. května 2022 proběhlo v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči Setkání s pozůstalými. Tato tradiční akce proběhla kvůli epidemiologickým opatřením po třech letech. Nejprve jsme se sešli přímo v Bazilice, kde zazněla promluva a modlitba o. Vojtěcha Louba. Poté setkání probíhalo v prostorách bylinkové zahrady...