Obnovené Setkání s pozůstalými v Bazilice sv. Prokopa

Obnovené Setkání s pozůstalými v Bazilice sv. Prokopa

25. května 2022 proběhlo v Bazilice sv. Prokopa v Třebíči Setkání s pozůstalými. Tato tradiční akce proběhla kvůli epidemiologickým opatřením po třech letech. Nejprve jsme se sešli přímo v Bazilice, kde zazněla promluva a modlitba o. Vojtěcha Louba. Poté setkání probíhalo v prostorách bylinkové zahrady za Bazilikou. Pro účastníky a účastnice setkání bylo nachystáno malé občerstvení. Společně s pozůstalými jsme zavzpomínali na jejich blízké, které jsme společně doprovodili v závěrečné fázi jejich pozemského života. 

Setkání bylo pro nás, a doufáme, že i pro pozůstalé velmi silným zážitkem a věříme, že jej tak vnímali všichni zúčastnění