Vynikajícím výsledkem odstartoval letošní Koláč pro hospic, celý říjen lze přispívat ještě na účet

Vynikajícím výsledkem odstartoval letošní Koláč pro hospic, celý říjen lze přispívat ještě na účet

Třebíčsko – Dosud nejúspěšnější ve své historii je letos na Třebíčsku tradiční říjnová sbírková akce Koláč pro hospic. Lidé darovali odměnou za dobrý koláč 260 586 korun, to je skoro o 35 tisíc korun víc než loni. A přispívat lze dál. Až do konce měsíce je k tomu účelu zřízený účet č. 246641158/0600, variabilní symbol 623.

Výsledek mě nesmírně těší a chci poděkovat všem – dárcům i kolegyním, jež se na organizaci podílely. Peníze využijeme k nákupu tolik potřebných kompenzačních pomůcek, jako je například vylepšený elektrický zvedák. Dále výtěžek půjde na provoz, z veřejných zdrojů a od pojišťoven je totiž hospic financován jen částečně,“ uvedla vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Eva Hanáková. Tato terénní služba působí po celém Třebíčsku pod hlavičkou Oblastní charity Třebíč (OCHT). Stará se o nevyléčitelně nemocné pacienty, kteří chtějí dožít doma ve známém prostředí a se svými blízkými.

Pro představu – do sbírky se ve středu 4. října zapojilo 50 subjektů, mezi nimi firmy, úřady, školy, nemocnice. Lidé si rozebrali asi pět tisíc koláčů. „A myslím, že chutnaly. Koláče nám dodala pekařství Kapinus z Moravských Budějovic, Klas z Jaroměřic nad Rokytnou a Adélka z Pelhřimova. I jim patří dík,“ konstatovala koordinátorka této charitní dobročinné akce na Třebíčsku Barbora Havlíková.

Své překvapení a radost nad výsledkem neskrýval ani ředitel OCHT Petr Jašek. „Ta vstřícnost dárců je až nečekaná. Charita je zde pro veřejnost a náš domácí hospic v rodinách odvádí dobrou práci. I já všem dárcům moc děkuji,“ vzkázal.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč se ročně postará o zhruba 300 pacientů. Jeho tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, psychoterapeutka a spirituál – duchovní. Pracují v nepřetržitém režimu. Zázemí služby je v Třebíči v ulici Gen Sochora. Hlavním partnerem hospicovému týmu je pečující rodina, jíž je nabízena odborná psychospirituální pomoc i po úmrtí jejich blízkého.

Je namístě zdůraznit, že naprostá většina pacientů si přeje dožít doma, jen zlomku z nich se ovšem toto přání splní. Tým mobilního hospice v takovém případě hraje roli zásadního pomocníka a rádce.

Sbírková akce Koláč pro hospic je celorepubliková. Oblastní charita Třebíč, která ji v tomto regionu organizuje, působí pod Diecézní charitou Brno.

Kontakt:

Bc. Barbora Havlíková, koordinátorka sbírky

Tel.: 730 171 635

E-mail: barbora.havlikova@trebic.charita.cz

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Gen. Sochora 705

674 01 Třebíč

Tel.: 733 670 166

www.domacihospictrebic.cz

https://www.facebook.com/svZdislavaTrebic/

www.trebic.charita.cz HANA JAKUBCOVÁ