Výtěžek z charitativní kavárny podpoří hospic, rozhodli si sami studenti

Výtěžek z charitativní kavárny podpoří hospic, rozhodli si sami studenti

Milá zpráva příjemně překvapila nás, pracovníky Domácího hospice sv. Zdislavy, který působí pod Oblastní charitou Třebíč. To když nám zatelefonovala paní učitelka Mgr. Leona Štáblová z Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice. „Přivezu vám peníze. Naši studenti to tak určili,“ řekla. Byli jsme samozřejmě vděční a zároveň zvědaví. A tak nám odpověděla na pár otázek. Peníze využijeme na činnost hospice. A děkujeme.

Co bylo impulsem, že se u vás vybraly peníze zrovna pro nás?

V rámci Dne otevřených dveří 2022, kdy nás navštěvují žáci základních škol, jejich rodiče i další hosté, se již několik let otevírá i charitativní kavárna. Vznikla na základě nápadu PhDr. Aleny Ziny Janáčkové a studentů gymnázia, kteří chtěli podpořit charitativní předvánoční sbírky místních skautů. Vzhledem k tomu, že studenty dlouhodobě vedeme k lidskosti a k tomu, aby nepřehlíželi sociální problémy, jsme zapojeni do různých sbírkových akcí. V rámci studijních oborů Sociální péče a Sociální činnost jsme dlouhodobě spolupracovali na tzv. „Srdíčkových dnech“, na akci „ Darovaná cihla“ a v posledních letech i na „Koláči pro hospic“. Gymnaziální studenti se zase opakovaně zapojují např. do akce „Bílá pastelka“ a do spolupráce na akcích v rámci dobročinnosti skautské organizace. Při organizaci letošního Dne otevřených dveří došlo k diskuzi a organizací, pro kterou se rozhodli, byl právě Domácí hospic sv. Zdislavy.

Kdo se do sbírky zapojil a kolik se podařilo vybrat?

Akce byla dobrovolná a mohl se jí zúčastnit kterýkoliv z návštěvníků, pedagogů i studentů školy. Během jednoho odpoledne se vybralo 3562 korun.

Našel se mezi dárci někdo, kdo vyjádřil osobní zkušenost s prací Domácího hospice sv. Zdislavy v rodině či v blízkém okolí?

V rámci této akce přímo ne, ale velmi zajímavou situaci zažily studentky 3. ročníku při prodeji Koláče pro hospic, kdy na ně jeden z občanů Moravských Budějovic skutečně cíleně čekal, do sbírky přispěl nemalou částkou a v emočně velmi vypjatém rozhovoru jim vysvětlil, jak jeho rodině Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči výrazně pomohl a vyjádřil svoji nesmírnou vděčnost za jeho služby.

Jak vnímáte vy osobně rozhodnutí studentů dát peníze na hospic?

Jako instituce, která se podílí na výchově a vzdělávání mládeže a která působí v mikroregionu už dlouhou dobu, bereme jako samozřejmost fakt, že mladá generace nemůže, neměla by a nesmí být chladnou a přezíravou k tomu, co se ve společnosti děje. Pravdou je, že nás určitě velmi ovlivňuje i fakt, že v jednom ze studijních oborů vychováváme budoucí pracovníky v sociálních službách a chceme je vést k tomu, aby se skutečně dokázali na řešení určitých zásadních otázek naší společnosti podílet a konstruktivně je řešit. V současné době se např. naši studenti 2. ročníku oboru Sociální činnost zapojili do projektu Daruj srdce – Výboru Olgy Havlové, další se chystají v rámci sdružení GMB pro MB (Gymnázium Moravské Budějovice pro Moravské Budějovice) charitativní akci v rámci vánočního jarmarku v místním gymnazijním parku. Jsem ráda, že se můžeme ztotožnit s heslem, se kterým jsme se setkali v rámci výše zmíněného projektu Daruj srdce a hrdě říct, že i „naši mladí ladí občanskou společnost“.

Jak na tento hezký přístup reagoval ředitel školy Mgr. František Dubský?

Jak říká, je rád, že má ve svém středu opravdové odborníky, kteří dokáží naše žáky připravit na budoucí povolání a reálný život. Spolupráci s partnerskými organizacemi považuje za moc důležitou a prospěšnou pro výchovu a vzdělávání žáků a jejich přípravu na budoucí povolání. Ukazovat a vysvětlovat příklady solidarity a pomoci potřebným především v dnešní době je velmi důležité.

HANA JAKUBCOVÁ, Domácí hospic sv. Zdislavy