Přijďte na benefiční koncert, zvou naše osobní asistentky i třebíčská ZUŠ

Přijďte na benefiční koncert, zvou naše osobní asistentky i třebíčská ZUŠ

Třebíč – Ve foyer třebíčské Pasáže se ve středu 8. února uskuteční od 17 hodin benefiční koncert. Pořádá ho Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se Základní uměleckou školou Třebíč (ZUŠ). Výtěžek bude určen charitní službě Osobní asistence. Účinkovat se chystají žáci a učitelé ZUŠ, příspěvek bude dobrovolný.

Na co se budou peníze hodit? „Potřebujeme další autosedačku pro malé svěřence, u klientů využíváme tablety s aktivizačními programy, je toho víc,“ uvedla koordinátorka charitních asistentek Eva Mikulášová, která děkuje ZUŠ za spolupráci. „Těšíme se na setkání při koncertě,“ vzkazuje všem. O koho se asistentky starají? Základem je péče o klienty v domácím prostředí. Asistentky pomáhají dětem, dospělým a seniorům s chronickým onemocněním či různým hendikepem. Nabízejí rovněž podporu lidem s Alzheimerovou chorobou či dětem s poruchou autistického spektra.

Honza už není smutný

Zde je aktuální příběh klienta, který službu využívá už přes rok. Honza, dnes už usměvavý muž, se nedlouho před Vánoci 2021 stal sirotkem. Má zdravotní hendikep, sestra bydlí až v Plzni a pro něj bylo nepředstavitelné stěhování z domu, ve kterém žije 40 let. Nepředstavitelná byla i změna zaměstnání, do kterého chodí od svých patnácti. Jediné, co jeho sestru ve složité situaci napadlo, bylo obrátit se na třebíčskou pobočku Charity. Ukázalo se, že služba Osobní asistence by mohla být řešením.

Zpočátku nešťastný, uzavřený a hlavně bojácný muž přijímal návštěvy asistentek velmi opatrně. Časem se však na ně začal těšit. Zjistil, že si s nimi může povídat, zavzpomínat, pomodlit se – tak, jak byl zvyklý s tatínkem… Pomalu ale jistě začal mít radost ze života.

Před prvními Vánocemi bez táty měl ale ještě obavy. Asistentky se začaly vyptávat, jak byla rodina zvyklá tyto svátky slavit. Honzu ujistily, že právě proto jsou tady, aby sdílely radost i smutek, pomohly vytvořit vánoční atmosféru, na kterou byl zvyklý od dětství.

Nakoupily, zajistily cukroví, obědy – i na Štědrý den, odvoz na mši svatou. Nejhezčím zážitkem se pro Honzu stalo každodenní spojení přes Skype se sestrou z Plzně. A život mu přinesl i jednu krásnou, silnou událost zrovna těsně před Štědrým dnem. Sestře se narodil syn. Velká radost!

„Pro asistentky se vždy stává největší odměnou, když vidí, jak se klientovi daří. Honza je toho příkladem,“ zdůrazňuje Eva Mikulášová.

HANA JAKUBCOVÁ