Jak léčit neklid a jak pomáhat rodinám nemocných. O tom byly naše příspěvky na konferenci v praze

Jak léčit neklid a jak pomáhat rodinám nemocných. O tom byly naše příspěvky na konferenci v praze

Praha – Na nové informace nabitá a inspirativní. Taková byla 14. Celostátní konference paliativní medicíny Praha, uskutečnila se ve dnech 15. až 16. září 2023. Konferenci zaštítil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který se osobně zúčastnil. Mezi přednášejícími byl i ústavní soudce Jaromír Jirsa či ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Své zkušenosti předávala řada lékařů, sester či odborníků na spiritualitu, duševní zdraví nebo etiku. I my jsme měli zástupce mezi přednášejícími.

Naše hospicová sestra Alena Právcová popsala posluchačům ve zcela zaplněném sále vlastní profesní zkušenosti s odborným přístupem k neklidným pacientům, tak jak procházela různými zdravotnickými pracovišti včetně záchranky a domova pro seniory. Z jejích slov bylo patrné hluboké pochopení pro takto strádající nemocné, však taky dovětek jejího vystoupení zněl – když nejen léky léčí.

Primář našeho Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Ladislav Kabelka před stejně početným publikem hovořil o tom, jak vytvářet dobrou síť služeb pro rodiny s nemocnými, které se dostanou do situace, kdy je nezbytná paliativní péče. Na Vysočině se tomuto tématu i s podporou kraje věnujeme dlouhodobě, konkrétně na Třebíčsku už jsou vidět pozitivní výsledky ve srovnání se zbytkem republiky.

Primář Kabelka zdůraznil, že v populaci budou zanedlouho odcházet silné ročníky do důchodu, svá slova opřel o statistiky. Podle jeho slov je víc než jasné, že se blíží doba, kdy se víc zapojí do péče o pacienty v závěrečné fázi života jejich blízcí přímo v domácím prostředí. Půjde o přirozenou změnu v celé společnosti. Bez podpory odborníků, jako jsou například mobilní hospicové týmy, se rodiny ovšem neobejdou.

Odborníky na paliativu je potřeba vychovávat, jde o dlouhodobý proces. Doktor Kabelka je jedním z lékařů, kteří se na vzdělávání kolegů významně podílejí. I tomu slouží důležitý projekt Paliare.cz, jehož je iniciátorem. Projekt funguje jako jedna ze služeb Oblastní charity Třebíč, kde působí vrámci Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč.

HANA JAKUBCOVÁ