Co obnáší práce v mobilním hospici, jsme přednášeli na zdravce

Co obnáší práce v mobilním hospici, jsme přednášeli na zdravce

Třebíč – Jak vůbec vypadá práce celého týmu Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, o tom si jeho členové povídali se studentkami a studenty třebíčské zdravky. Konkrétně šlo o letošní maturanty v oboru praktická sestra, kteří už mají za sebou mnoho hodin praxí v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Nyní se dozvěděli, jak v reálu vypadá činnost specifické terénní služby, jakou mobilní hospic je. Pomáhá rodinám, aby jejich blízcí, kteří jsou v terminálním stádiu vážného onemocnění nebo jsou už velmi staří, mohli závěr života důstojně strávit doma. Což bývá jejich časté přání, ale rodina samotná by péči bez podpory celého specializovaného hospicového týmu nezvládla.

Studenty zajímalo užívání opiátů v paliativní medicíně, zda byl někdo z hospicového týmu přímo u úmrtí pacienta, které úkony jsou hrazené zdravotní pojišťovnou a zda se něco doplácí. Měli možnost vidět obsah boxu s nezbytnými věcmi a pomůckami, který sestra vozí do rodiny.

„Nejvíc mi utkvěl příběh, který jste nám vyprávěli,“ reagovala studentka Šárka Krčálová na dotaz, co se jí z přednášky nejlépe pamatuje. Na anonymizovaných případech z terénu si nezasvěcení posluchači obvykle dobře představí, co a jak rodina v takové situaci prožívá a v čem spočívá podpora mobilního hospice. Že tým složený z lékařů, sester, pečovatelek, sociálních pracovnic, psychologa i spirituála umí obsáhnout komplexní péči doma. Za podmínky, že hlavní roli stále hraje rodina, kdy její členové jsou proškolení a hospicoví zaměstnanci přijíždějí na předem dohodnuté návštěvy. Důležitá je účinná léčba bolesti, lékaři nastaví léčebný plán, přehodnotí dosavadní medikaci a hospic plně převezme po zdravotní stránce péči – jednoduše řečeno, už není s pacientem potřeba absolvovat další zatěžující výjezdy na pohotovost nebo vyšetření. V případě akutních potíží funguje hospicový non stop pohotovostní telefon.

„Máme zdravotní sestry s lety předchozí praxe v jiných zařízeních. Všechno, co se naučily, u nás v domácím, tedy mobilním hospici v terénu v rodinách zúročí,“ konstatovala Zdislava Vaňousová, staniční sestra Domácího hospice sv. Zdislavy. Setkání s budoucími zdravotníky bylo fajn, nevybrali si lehký obor, přejme jim tedy, ať maturita dopadne dobře a ať se jim daří v budoucím profesním i soukromém životě.

HANA JAKUBCOVÁ