Zdravotní péče

Zdravotní část Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Péči zajišťuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, psychologa a úzce spolupracuje se sociální částí domácího hospice (odkaz na sociální část).

 

Smyslem této služby je umožnit lidem s těžkou život ohrožující nemocí žít doma v systému tzv. domácí hospitalizace. Kvalita péče je na stejné úrovni jako při hospitalizaci v nemocnici, je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Zdravotnický tým dochází za pacientem domů v intervalech, které určuje lékař na základě hodnocení zdravotního stavu a po domluvě s pacientem a rodinou.

 

Služby nabízíme bez ohledu na věk, lidem žijícím na území Třebíčska.

 

Ceník – úhrady za poskytování péče od 1. 6. 2023

 

 

Zdravotní služby

 

 

Příspěvek za koordinaci sociálních a zdravotních služeb

 

110 Kč/den

 

Výkon sestry nad rámec platby hrazené pojišťovnou

V případě, že si ošetřovaný nebo pečující osoba vyžádá péči od zdravotní sestry, která není hrazena zdravotními pojišťovnami, budou tyto služby poskytovatelem vyúčtovány zvlášť.  Čas strávený u ošetřovaného se vykazuje podle skutečně stráveného času zaokrouhleného po 5 minutách nahoru.

240,- Kč/hod

 

 

Uvažujete o využití této služby?

Podrobné informace o možnostech využití služby Vám sdělíme na čísle 733 670 166 případně 733 676 676.

Obecné informace

O přijetí do domácího hospice rozhoduje vždy lékař domácího hospice na základě indikačních kritérií.  Doporučit péči může např. praktický lékař, lékař specialista, nebo může o péči požádat sám pacient či pečující rodina.

Služba je poskytovaná na základě podepsané smlouvy, která je oboustranně vykomunikována.

CO JE POTŘEBA ZAJISTIT PŘED PODPISEM SMLOUVY?

  • domluvit si schůzku s naší koordinátorkou k získání potřebných informací týkajících se příjmu pacienta a nastavení plánu péče (v čase od 8. 00- 15.00 hod., na telefonním čísle 733 670 166)
  • domluvit se s ošetřujícím lékařem na nastavení hospicové péče
  • v případě hospitalizace sladit termín propuštění do domácího prostředí s nastavením hospicové péče
  • mít k dispozici aktuální propouštěcí zprávu
  • zajistit přítomnost dospělé, spolupracující, pečující osoby u nemocného

PODPISEM SMLOUVY PACIENT A RODINA ZÍSKÁVAJÍ

  • Na míru vypracovaný plán péče, na kterém se rodina i pacient podílí a který zahrnuje řešení symptomů snižujících kvalitu života, například: bolest, dušnost, zažívací potíže a potíže s příjmem stravy i tekutin, potíže se spánkem, vyprazdňováním, péči o rány, stomie, drény, katetry, i. v. porty a PICC katetry, zajištění podávání kyslíkové terapie
  • Pravidelné návštěvy zdravotních sester, lékařské vizity
  • Celodenní podporu v péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Celodenní dostupnost pohotovostního telefonního čísla (V případě nenadálé situace je vždy k dispozici naše služba prostřednictvím pohotovostního telefonního čísla, nahrazuje linku 155)

Denní platby za koordinaci zdravotní a sociální části péče

Zdravotní péče, kterou poskytují lékaři a zdravotní sestry je hrazená ze zdravotního pojištění. Rodina přispívá 110 Kč/denně na koordinaci zdravotní a sociální části. Stát pečujícím osobám nabízí finanční podporu formou Příspěvku na péči, se kterou Vám mohou poradit naši sociální pracovníci. (odkaz na podpora státu).

Informace pro lékaře

Kontakty

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč tel: 733 670 166, 733 676 676