Zdravotní péče

Zdravotní část Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Péči zajišťuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, psychologa a úzce spolupracuje se sociální částí domácího hospice (odkaz na sociální část).

 

Smyslem této služby je umožnit lidem s těžkou život ohrožující nemocí žít doma v systému tzv. domácí hospitalizace. Kvalita péče je na stejné úrovni jako při hospitalizaci v nemocnici, je dostupná 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Zdravotnický tým dochází za pacientem domů v intervalech, které určuje lékař na základě hodnocení zdravotního stavu a po domluvě s pacientem a rodinou.

 

Služby nabízíme bez ohledu na věk, lidem žijícím na území Třebíčska.

 

Uvažujete o využití této služby?

Podrobné informace o možnostech využití služby Vám sdělíme na čísle 733 670 166 případně 733 676 676.

Obecné informace

O přijetí do domácího hospice rozhoduje lékař domácího hospice na doporučení praktického, lékaře specialisty, ošetřujícího lékaře nebo na vlastní žádost.

Služba je poskytovaná na základě podepsané smlouvy a je pečlivě předem vysvětlena.

Co je potřeba zajistit před podpisem smlouvy?

  • domluvit si schůzku s naší koordinátorkou k získání potřebných informací týkajících se příjmu pacienta a nastavení plánu péče
  • domluvit se s praktickým lékařem, případně i s dalšími ošetřujícími lékaři ohledně propouštění do domácího prostředí
  • aby mohl být zajištěn tento typ péče, vyžaduje se přítomnost dospělé osoby u nemocného
  • pacient i rodina se podílí na plánu péče

Podpisem smlouvy pacient a rodina získávají:

  • pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovolají, tento kontakt nahrazuje linku 155
  • vstupní vyšetření lékaře a zdravotní sestry
  • na míru vypracovaný plán péče, který zahrnuje řešení symptomů snižujících kvalitu života například: bolest, dušnost, zažívací potíže a potíže s příjmem stravy i tekutin, potíže se spánkem, vyprazdňováním, péči o rány, stomie, drény, katetry, i. v. porty a PICC katetry, zajištění podávání kyslíkové terapie
  • pravidelné návštěvy lékařů a zdravotních sester přizpůsobené zdravotnímu stavu pacienta
  • v případě potřeby pohotovostní návštěvy lékařů a sester
  • kmenovou zdravotní sestru, která pacienta ošetřuje v rámci pracovní doby (v době pohotovostí a víkendů péči zajišťují i ostatní zdravotní sestry týmu)

Platby za zdravotní péči

Zdravotní péče, kterou poskytují lékaři a zdravotní sestry je hrazená ze zdravotního pojištění. Rodina přispívá 100 Kč/denně na koordinaci zdravotní a sociální části. Stát pečujícím osobám nabízí finanční podporu formou Příspěvku na péči, se kterou Vám mohou poradit naši sociální pracovníci. (odkaz na podpora státu).

Informace pro lékaře

Kontakty

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč tel: 733 670 166, 733 676 676