2 nové obytné kontejnery přibyly na naší adrese

Dva obytné kontejnery rozšířily zázemí Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči. Budou sloužit jako sklad léků a kancelář. „Začínali jsme v roce 2012 s pár kolegy a odlehčovací službou, která díky velkému úsilí několika kolegů a potřebnosti služby ve společnosti se rozrostla o zdravotní část až do dnešní podoby, která čítá zhruba 70 lidí. Ti 24 hodin 7 dní v týdnu pečují o lidi s vážnou nemocí v jejich domácím prostředí,“ popisuje historii služby její vedoucí Mgr. Eva Vráblová.

Terénní charakter služby má velké nároky na kvalitu a množství aut, aby se sestřičky i pečovatelky bezpečně dostaly opravdu do všech míst po celém okrese. Zázemí služby proto dosud tvořily pouhé 4 kanceláře a jedna průchozí zasedací místnost. „To už se opravdu nedalo zvládnout. Nikdo neměl klid na práci, všichni se tísnili v malých prostorách a často byly všude krabice nebo šanony. Byli jsme rádi, když zůstala úzká chodba na projití,“ vysvětluje Mgr. Eva Vráblová.

Služba se rozšiřuje i tím, jak roste povědomí lidí o paliativní péči. „Vážíme si skvělé spolupráce s Nemocnicí Třebíč i obrovské podpory Kraje Vysočina projektu Paliatr Vysočina, který je v republice unikátní. Jsme rádi, že veřejnost o nás ví a je s našimi službami spokojena,“ říká primář domácího hospice sv. Zdislavy MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Díky podpořte silných partnerů pomáhá ročně Domácí hospic sv. Zdislavy zvládnout těžkou nemoc přibližně 300 pacientům na celém okrese Třebíč.