Vítáme mezi námi zástupce primáře MUDr. Zdeňka Heřmánka

Vítáme mezi námi zástupce primáře MUDr. Zdeňka Heřmánka

MUDr. Zdeněk Heřmánek, absolvent 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, specialista v oborech vnitřní lékařství a paliativní medicína, přišel do třebíčského hospice z Kutné Hory, kde v místní nemocnici pracoval nejprve jako lékař, později i jako primář LDN (2009-2019) a následně primář interního oddělení (2019-2020). Mimoto také zastával v letech 2012-2019 pozici ředitele. Pomohl zahájit modernizaci tamní nemocnice, zasadil se o vznik lůžkového oddělení paliativní péče, které rovněž v letech 2019-2020 vedl.

Na Vysočinu jste přišel z Kutné Hory, co Vás do tohoto kraje přivedlo?

Po 21 letech strávených v nemocničním prostředí v různých funkcích, navíc na jednom místě, jsem pochopil, že potřebuji změnu. Zjistil jsme, že potřebuji daleko více času věnovat rodině. V rozhodování co dále, hrála velkou roli skutečnost, že moje manželka pochází z moravské části vysočiny konkrétně od Křižanova, kde máme rodinné zázemí. Tento kraj je mi za léta co sem jezdím velmi blízký, nejen malebností přírody a zdejších vesnic, ale hlavně charakterem místních lidí. Líbí se mi stále ještě přetrvávající důraz na tradiční hodnoty jako je rodina a víra.

Proč jste se rozhodl pro práci v Domácím hospici sv. Zdislavy?

To souvisí s mojí specializací, mimo vnitřního lékařství jsme složil i atestaci z paliativní medicíny. V Kutné Hoře jsme vedl jako primář interní oddělení, jehož součástí bylo i lůžkové oddělení paliativní péče, a právě tento obor bych chtěl dále rozvíjet. Proč konkrétně Domácí hospic svaté Zdislavy v Třebíči? Zde do sebe dobře zapadlo několik faktů, moje touha po změně a posunout se dále v paliativní medicíně ve formě domácí hospicové péče, kterou považuji za vrcholnou formu tohoto oboru, rodinné zázemí na Vysočině a v neposlední řadě skutečnost že třebíčský domácí hospic, je špičkové zařízení tohoto typu, které po lékařské linii vede jeden ze zakladatelů oboru v ČR a můj donedávna učitel a troufám si tvrdit, že nyní i přítel, primář Kabelka. Velkou roli v rozhodování pro mě hrál i fakt křesťanského základu zdejšího hospice, které je pro osobně důležité.

Jak nejraději relaxujete?

Většinu volného času rád trávím s rodinou. Mám tři děti ve věku 7, 6 a 4 roky, tudíž na klasické koníčky mi čas nezbývá, ale jsme za to moc rád. Pokud by mi skutečně čas někdy zbyl, rád bych si zase něco přečetl, mám rád historii a duchovní literaturu.