Informace pro pečující

Zvažujete péči o svého blízkého v domácím prostředí? Můžete požádat o následují podporu stát.

 • Dlouhodobé ošetřovné – mohou využívat zaměstnanci nebo OSVČ, kteří jsou plátci nemocenského pojištění a chtějí zajišťovat celodenní péči o své blízké v domácím prostředí. Čerpat jej mohou 90 dní, v případě potřeby dalšího ošetřování mohou využít příspěvek na péči. Podmínkou k čerpání dlouhodobého ošetřovného je 7denní hospitalizace v lůžkovém zařízení, zpravidla v nemocnici, kde lékař při propuštění vyplní příslušný formulář. Podrobné informace a přesné podmínky čerpání najdete v odkazu https://www.cssz.cz/web/cz/dlouhodobe-osetrovne.

 

 • Krátkodobé ošetřovné – na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože pečuje o nemocného člena domácnosti. Ošetřovné nemusí být nutně u přímých příbuzných, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti. Krátkodobé ošetřovné se čerpá 9 dní, příslušný formulář může vyplnit lékař v nemocnici nebo praktický lékař. Podrobné informace a přesné podmínky čerpání najdete v odkazu https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne.

Příspěvek na péči – poskytuje se osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb osob.

 

Výše a stupně příspěvku – příspěvek na péči je rozdělen na 4 stupně a to podle potřeby péče a závislosti na pomoci druhé osoby. O výši příspěvku rozhoduje posudkový lékař na Okresní správě sociálního zabezpečení, na základě sociálního šetření a zdravotního stavu posuzované osoby.

 

I. stupeň – lehká závislost – u osob do 18 let věku – 3.300, – Kč/měsíc, u osob nad 18 let věku – 880,- Kč/měsíc

II. stupeň – středně těžká závislost – u osob do 18 let věku – 6.600, – Kč/měsíc, u osob nad 18 let věku – 4.400, – Kč/měsíc

III. stupeň – těžká závislost – u osob do 18 let věku – 13.900, – Kč/měsíc, u osob nad 18 let věku – 12.800, – Kč/měsíc

IV. stupeň – úplná závislost – 19.200, – /měsíc – u obou věkových kategorií

 

Výše uvedené částky jsou platné od roku 2019 a vztahují se na osoby, o které se pečuje v domácím prostředí, v pobytových zařízeních jsou částky odlišné.

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci

Jak podat žádost o příspěvek na péči?

 1. Žádost podává osoba, které je příspěvek určen, tedy ošetřovaná osoba, pokud to není možné, podává žádost pečující osoba. Formuláře k příspěvku na péči si můžete vyzvednout na Úřadu práce, na odboru Příspěvek na péči. V okrese Třebíč jsou tyto pobočky v Třebíči, Moravských Budějovicích a Náměšti nad Oslavou.

 

 1. Žádost je možné vytisknout i na portálu MPSV na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci

 

 1. Žádost se skládá z několika částí, které vyplňuje žadatel, může požádat o součinnost sociální službu
  Žádost o příspěvek na péči
  Oznámení o poskytovateli
  Rozsah pomoci

 

 1. Vyplněný formulář se odevzdává na Úřad práce, na odbor Příspěvek na péči, dle místní příslušnosti.

 

 1. V rámci sociálního šetření Vaši domácnost a žádající osobu navštíví sociální pracovník z Úřadu práce, který vyplní s posuzovanou osobou dotazník a posoudí stupeň závislosti. O návštěvě sociálního pracovníka je rodina většinou telefonicky informována předem.

 

 1. Na základě sociálního šetření je žádost postoupena na OSSZ, která oslovuje praktického, popř. ošetřujícího lékaře. Ten následně zasílá na OSSZ aktuální lékařskou zprávu o zdravotním stavu posuzované osoby.

 

 1. O výši příspěvku rozhoduje revizní lékař na základě výše uvedených informací.

 

 1. Po dobu sociálního šetření a posuzování zdravotního stavu je žádost pozastavena, o čemž je žadatel písemně informován. O rozhodnutí o výši příspěvku je žadatel opět informován písemně a následně je příspěvek na péči vyplacen, zpětně ode dne podání žádosti.

Kontakty:

ÚP Třebíč – Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, tel.: +420 950 169 611
ÚP Moravské Budějovice – Husova 375, 676 02 Mor. Budějovice, tel.: +420 950 169 500
ÚP Náměšť nad Oslavou – Husova 898, 675 71 Náměšť n. Osl., tel.: +420 950 169 584