navštívil nás premiér petr fiala

navštívil nás premiér petr fiala

„Děkuji za přijetí. Bylo to příjemné, zajímavé a užitečné.“ Tak zhodnotil premiér Petr Fiala svou návštěvu v Domácím hospici sv. Zdislavy Třebíč. Uskutečnila se v podvečer 2. února, jednání se zúčastnil rovněž hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Předsedu vlády zajímal model, jak vůbec v terénu vypadá práce mobilního hospicového týmu. Co to rodinám přináší v těžkém období, kdy se rozhodnou, že se o svého blízkého v závěru jeho života postarají doma.

Poté, co si Petr Fiala od primáře Ladislava Kabelky vyslechl informace o terénní službě hospicového typu a jejím působení v rámci celého Třebíčska, konkrétně se doptával na detaily z praktického života. Přesně cílené otázky dokládaly, že se dokáže vžít do složitých situací. Dotazoval se například i na dostupnost drahých polohovacích lůžek a oxygenerátorů. Byl pozitivně překvapený odpovědí. „Máme vlastní Půjčovnu kompenzačních pomůcek, lidé si je nemusejí draze kupovat,“ reagovala vedoucí hospice Eva Hanáková.

Citlivý přístup

Zaujala ho i skutečnost, že s odbornou dopomocí celého týmu, který podporuje proškolenou rodinu, může v důvěrně známém domácím prostředí zůstat nevyléčitelně nemocný či velmi starý člověk s jakoukoli těžkou diagnózou. A jako „velmi citlivý a pozoruhodný“ zhodnotil přístup, kdy lékaři a sestry tohoto konkrétního hospice provádějí i ohledání těla zemřelého a jeho úpravu. Kruh ve vztahu mezi členy hospicového týmu a rodinou se pak takříkajíc uzavře, což je pro obě strany důležité. Dělá to jen zlomek hospiců v republice. Dále se zdejší hospic věnuje psycho spirituální podpoře, která má zamezit takzvanému patologickému truchlení.

Primář Kabelka předestřel rovněž čísla. Hospic ročně v současnosti v terénu pomůže „doprovodit“ i víc jak 300 pacientů. Třebíčsko podle posledních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vykazuje jako jediný region v České republice víc úmrtí v přirozeném domácím prostředí než v nemocnici. Odráží se v tom bezesporu i práce terénních pečujících služeb včetně Domácího hospice sv. Zdislavy. Je to pak levnější pro systém jako takový, je méně výjezdů záchranky a často zbytečných drahých pobytů na specializovaných nemocničních odděleních.

Unikátní projekt na Vysočině

Hejtman Schrek připojil informace o unikátním projektu zdravotně sociálního pomezí, který na Vysočině jako v jediném kraji probíhá čtvrtým rokem. Jde o účinnou snahu propojit zdravotní část a sociální část péče. Ve výsledku z ní těží pacienti. Nepropadávají systémem. Hledají se mezery v dosavadní praxi a výsledek poslouží ke změně české legislativy. Cílem je, aby byl pacient podchycený už v nemocnici a byl předán do odpovídajících návazných zdravotně sociálních služeb.

Důležitou součástí je tudíž snaha zlepšit informování běžných lidí, jaký typ služby je zrovna v jejich těžké situaci nejvhodnější. Dosud, když jim někdo onemocní, tápou, na koho se obrátit a co je vůbec možné. Je nutné rychle účinně pomoci. To znamená „mít po ruce“ kapacity lidí, dobrou logistiku, mít vše technicky podchycené. Rodiny budou potřebovat i lepší finanční zázemí ze strany státu. Chce to vybudovat kvalitní síť služeb. „Sbírají se data v celém kraji, budou nosná pro zbytek republiky,“  zdůraznil hejtman.

Peníze na dům shánějí těžko

Pracovníci hospice premiérovi představili rovněž chystaný projekt výstavby Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč. Pod jednou střechou má v lokalitě v ulici Vltavínská vzniknout kontaktní místo pro veřejnost i pečující a zázemí pro personál pracovníků terénní služby Domácího hospice sv. Zdislavy, dále pro Charitní pečovatelskou službu, Osobní asistenci Třebíč, Půjčovnu kompenzačních pomůcek a pro vzdělávací institut paliativní medicíny Paliare. Všechny tyto služby spolu úzce spolupracují. Projekt připravuje Oblastní charita Třebíč (OCHT), pod niž celé středisko sv. Zdislavy patří. OCHT působí pod Diecézní charitou Brno. Premiéra projekt, na který se obtížně shánějí peníze, zaujal. Nechal si detailně vysvětlit finanční rozvahu i proč je dobré sjednotit prostory – technicky dosud mnohdy nevyhovující a roztroušené po celé Třebíči.

Pálenka pro premiéra

Samozřejmě pracovníci hospice přichystali i dárek. Mimo jiné Petr Fiala obdržel pálenku z ovoce, které na své zahradě nasbíral primář Kabelka. A také dostal jednu z knížek z pera tohoto lékaře. Poté celá vládní kolona, která toho dne navštívila několik míst v kraji, zamířila na poslední jednání do Jihlavy.

HANA JAKUBCOVÁ

Fotogalerii najdete zde: https://www.facebook.com/photo?fbid=570367941793927&set=pcb.570351871795534

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je terénní služba (mobilní specializovaná paliativní péče) pro celé Třebíčsko, která dobře propojuje zdravotní a sociální část péče o lidi závažně nemocné, velmi staré či v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Takříkajíc se zde péče „šije na míru“. Slovo „domácí“ znamená, že působí v rodinách v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Práce hospice posiluje mezigenerační soudržnost, protože doprovází rodiny v situaci, když chtějí o svého blízkého pečovat doma. Předchází se zbytečným hospitalizacím a mnohdy i utrpení pacienta, který chce zůstat v důvěrně známém prostředí. Eliminují se výjezdy záchranky, nezatěžují se nemocnice. Domácí hospic sv. Zdislavy se ročně dokáže starat až o 300 pacientů. Hraje roli odborného garanta v úrovni lékař + sestra. Jeho tým je multidisciplinární, má i sociální část. Zahrnuje: Lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovníky, psychologa, spirituála.

Oblastní charita Třebíč provozuje víc jak 20 služeb. Její pracovníci dokážou pomoci v tíživé situaci lidem od narození až po dobu umírání.