Program podpory potřebných – nové pomůcky pro péči o pacienty

Program podpory potřebných – nové pomůcky pro péči o pacienty

Domácí hospic sv. Zdislavy má díky Programu podpory potřebných nové pomůcky pro péči o pacienty

Domácí hospic sv. Zdislavy pomáhá žít lidem s nevyléčitelným onemocněním v závěru života doma. Jsme jediným poskytovatelem mobilní specializované paliativní péče (MSPP) na Třebíčsku – péči zajišťujeme v rámci celého okresu Třebíč. Kapacitně jsme schopni zajistit péči až o 40 pacientů denně. Ročně poskytujeme péči přibližně 350 pacientům ve všech věkových kategoriích, včetně dětí. V rámci let zaznamenáváme rostoucí poptávku po naší hospicové péči. Stále více nemocných si přeje být v závěru života doma, ve svém vlastním prostředí, se svými blízkými a stále více pečujících chce svým blízkým nemocným toto přání splnit a péči ve spolupráci s domácím hospicem zajistit. Covidová doba rozšířila naši cílovou skupinu terminálně nemocných o pacienty s diagnózou Covid-19 a postcovidové pacienty. I vzhledem k tomuto faktu se navyšuje potřeba nutnosti zajištění oxygenoterapie a dostupnosti polohovacího lůžka nezbytného pro imobilní pacienty.

V rámci Programu podpory potřebných jsme tak podávali žádost o poskytnutí MONETA grantu na pořízení oxygenátorů a plně polohovacích lůžek. Tyto pomůcky jsou nezbytnými při zajišťování péče o naše pacienty. Grant od Moneta Money Bank nám umožnil nákup nového oxygenátoru a polohovacího lůžka do charitní Půjčovny pomůcek.