Děkujeme štědrým dárcům za podporu domácího hospice

Děkujeme štědrým dárcům za podporu domácího hospice

Také letos bylo možné podpořit Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči, a to prostřednictvím tradiční sbírky Koláč pro hospic. Sbírka se konala 5.října 2022 a do kasiček se podařilo přispět hezkou částkou 227 811,- Kč. Zapojilo se přes pět desítek firem, organizací, úřadů či škol napříč třebíčským regionem, včetně veřejnosti, která měla možnost přispět v centrech některých měst. Celkem se distribuovalo 5 350 lahodných koláčků coby sladké odměny za dobrovolný příspěvek dárců. Výtěžek poslouží na nákup auta pro potřeby Domácího hospice sv. Zdislavy, který je jednou ze služeb Oblastní charity Třebíč a stará se o nevyléčitelně nemocné (OCHT).

„Jde o perfektní výsledek, mám velkou radost. Letos se do pokladniček vybralo o 50 tisíc korun víc než loni. Lidé hromadně přispěli, i když je situace například kvůli energetické krizi, jaká je. Tohoto přístupu si velmi vážím a děkuji za něj. Je vidět, že dárci vnímají pomoc lidem v posledních chvílích jejich života jako důležitou,“ reagoval ředitel OCHT Petr Jašek.

Stejně hovoří hlavní koordinátorka sbírky Pavlína Juráňová. „Ráda bych poděkovala všem, kteří poskytnutím příspěvku vyjádřili podporu Domácímu hospici sv. Zdislavy a také těm, kteří nám pomohli s realizací. Velmi si cením setkání s lidmi, jimž pomoc druhým není lhostejná, ať už se jedná o dobrovolníky, nebo o dárce podporující finančně služby Oblastní charity Třebíč. Srdečně děkuji za přízeň,“ zdůraznila.

Sbírka se setkávala s mnoha pozitivními reakcemi. Například v jedné z třebíčských mateřinek přispěly do kasičky dvě maminky, které se netajily tím, že Domácí hospic sv. Zdislavy jim už pomohl v těžké životní situaci. Nebo třeba koordinátor správy majetku na Dukovanech (ČEZ) Martin Procházka ocenil jak způsob výběru peněz, tak samotnou terénní hospicovou službu. „Člověk nikdy neví, zda ji nebude potřebovat,“ řekl.

Koláčky letos dodala pekárna KLAS Jaroměřice, spol. s r.o., velké koláče pak Pekařství Kapinus, s.r.o. z Moravských Budějovic. Spolupracovaly víc jak tři desítky dobrovolníků z řad studentů Katolického gymnázia Třebíč a dále z Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice.

Kdo nestihl přispět do kasičky a rád by věnoval do této sbírky finanční dar, má možnost tak učinit do konce října. „V rámci Koláče pro hospic lze poslat peníze na sbírkový účet 246641158/0600, variabilní symbol 623. Děkujeme,“ uzavírá koordinátorka Pavlína Juráňová.

————————————————————————————————————————————-

Charitní Domácí hospic sv. Zdislavy dává možnost umírajícím lidem dožít doma v okruhu blízkých. Jde o tzv. terénní službu. Jen v roce 2021 se hospic postaral o 342 pacientů, za kterými jeho zaměstnanci za každého počasí mířili do všech koutů Třebíčska. Jak taková služba funguje? Tým tvoří lékaři paliatři, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, psycholog a kněz – spirituál. Práce je zorganizovaná tak, aby členové týmu mohli plánovaně či v případě akutní potřeby i mimo plán vyjet domů k pacientovi, s nímž je uzavřená smlouva. Pohotovostní telefonní číslo je dostupné dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu. Partnerem hospicovému týmu je spolupracující rodina. Bez přítomnosti pečujících blízkých nelze domácí hospicovou péči zajistit.