Historie

Cesta jde pořád dál a dál kupředu, pryč jde od mých vrat. Daleko už mi utekla a musím za ní pospíchat. Na těžkých nohou dám se vést až k větší cestě, nežli znám, tam, kde se stýká mnoho cest. A potom kam? To nevím sám.

J. R. R. Tolkien

spisovatel, filolog a prosefor

Domácí hospic sv. Zdislavy

Vznikl v roce 2012 a navázal na existující odlehčovací službu, která byla podpořena Krajem Vysočina a umožňovala lidem pečujícím o vážně nemocné blízké v domácím prostředí nezbytný odpočinek. S příchodem nové vedoucí Mgr. Evy Vráblové se ze sociální služby postupně rodila zdravotně – sociální služba. U zrodu stál také prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., v té době primář Hospice sv. Josefa v Rajhradě a MUDr. Pavel Svoboda. Velkou oporou v rozvoji a vzniku hospicové služby v Oblastní charitě Třebíč byl ředitel Mgr. Petr Jašek, ekonom Ing. Rostislav Lavička, vrchní sestra Jana Fialová a koordinátorka zdravotně-sociální péče Bc. Eva Hanáková i mnoho dalších kolegů, kterým patří náš velký dík. Společně jsme službu provedli Pilotním projektem VZP, ČSPM, MZ a ÚZIS a pomohli jsme prokázat, že model domácí hospicové multidisciplinární péče za podpory nepřetržitého dohledu 24/7 lékařů a sester je pro pacienty bezpečný, přínosný a poskytne jim stejnou kvalitu péče jako v nemocnicích.

 

Začínali jsme v počtu asi pěti zaměstnanců a dnes nám nestačí největší místnost v našem sídle na ulici Generála Sochora 705, když se každou středu sejde náš multidisciplinární tým. Velké poděkování patří rodině Vejdovských za rekonstrukci a úpravu zahrady kolem našeho sídla.

 

Bez podpory drobných dárců i významných firem a státu bychom naši vizi umožnit pacientům strávit závěr života doma nemohli uskutečnit.