Oblastní charita Třebíč

Kontakty

Domácí hospic sv. Zdislavy
Gen. Sochora 705
674 01 Třebíč
Česká republika

IČ:
DIČ:
44990260
CZ44990260

Banka:
Účet:
Česká spořitelna - var. symbol 628
1520431319/0800 

Vedení hospice

Mgr. Eva Vráblová

Vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

MUDr. Ladislav Kabelka PhD.

Primář Domácího hospice sv. Zdislavy

e-mail:
 
 


Koordinátor zdravotně-sociální péče / Kontaktní osoba pro nové pacienty

Bc. Eva Hanáková

Koordinátor zdravotně-sociální péče

gsm:
e-mail:
 
 


Zdravotní část Domácího hospice sv. Zdislavy

MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D.

odborný poradce Domácího hospice sv. Zdislavy (geriatr, paliatr, internista; předseda České společnosti paliativní medicíny)

e-mail:
 

Jana Fialová

Vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

Zdislava Vaňousová

Staniční sestra

gsm:
e-mail:
 

MUDr. Nabil Ahmedie

Lékař

 

MUDr. Adéla Lavičková

Lékařka

e-mail:
 

Mudr. Jiří Zemánek

Lékař

e-mail:
 

MUDr. Zlata Dočkalová

Lékařka

gsm:
e-mail:
731 452 925 (v čase služby)
Zlata.dockalova@trebic.charita.cz
 

MUDr. Dagmar Vencálková

Lékařka

e-mail:
 

Mudr. Věra Pospíšilová

Lékařka

 

Mudr. Vít Rozsypálek

Lékař

 

Jana Kloboučková

Zdravotní sestra

e-mail:
 

Mgr. Zdislava Dostálová

Zdravotní sestra

e-mail:
 

Helena Šromová

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Marie Lysá

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Lucie Kuĺhová

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Bc. Ludmila Holíková

Zdravotní sestra

e-mail:
 

Kristýna Weisová Dis.

Zdravotní sestra

tel.:
e-mail:
 

Lenka Škárková

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Michaela Nerádová

Zdravotní sestra

e-mail:
 

Mgr. Pavlína Baráková

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 
 


Administrativní část Domácího hospice sv. Zdislavy

Bc. Blanka Trnková

Asistentka

gsm:
e-mail:
 

František Kunst

Koordinátor půjčovny

gsm:
e-mail:
 

Soňa Procházková

Administrativní pracovnice

gsm:
e-mail:
 

Alena Škarabelová

Kodérka

 
 


Sociální část Domácího hospice sv. Zdislavy

Silvie Křížová

Koordinátor Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

Alena Hanáková DiS.

Sociální pracovník

gsm:
e-mail:
 

Eva Kujalová

Pečovatelka

gsm:
774 654 051
 

Jana Lipusová

Pečovatelka

gsm:
731 452 923
 

Pavla Staňková – Kazdová

Pečovatelka

gsm:
e-mail: