Oblastní charita Třebíč

Společnost OSC je tradičním partnerem Domácího hospice sv. Zdislavy

Společnost OSC a.s. předala v polovině prosince Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar ve výši 100.000 Kč. Navázala tak na předchozí dary v souhrnné výši 200 tisíc a stala se jedním ze zásadních partnerů hospice. Setkání se zúčastnili za Oblastní charitu Třebíč zástupci služby Eva Vráblová a primář MUDr. Ladislav Kabelka a za štědrého dárce předseda představenstva Jindřich Kysela.   

Prvotní kontakt v roce 2016 měl za cíl vyjádřit uznání za práci zaměstnanců hospice a za jejich přístup ke klientům. Aktuálně zástupce společnosti vyjádřil respekt k dynamickému rozvoji služby a ke komplexnosti pokrývající všechny aspekty paliativní péče. “Oceňuji prvotřídní profesionální přístup všech pracovníků i dynamiku, se kterou se služba rozvíjí. Vzhledem k tomu mě nepřekvapuje obrovský zájem ze strany veřejnosti o její využití. Nám je ctí tímto způsobem pomoci a službu podpořit.”: komentoval dar Jindřich Kysela. 
Zástupci hospice ocenili přístup a lidský zájem dárce o činnost střediska. “První setkání bylo na úrovni dárce a obdarovávaný. Nyní šlo o velice milé, až přátelské setkání, které pro nás bylo obohacující mimo jiné díky diskuzi o personalistice, přístupu ke kolegům i o jednání s klienty. Podobné setkání je pohlazením, nejen proto, že někdo finančním darem ocení naši činnost,” uzavřela setkání Eva Vráblová. 

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč poskytl své služby v roce 2018 více jak 200 klientům.