Oblastní charita Třebíč

Koláč pro hospic 2018

Ve středu 3. 10. 2018 se uskutečnila sbírkově propagační akce Koláč pro hospic konaná v blízkosti Světového dne hospicové a paliativní péče s cílem přiblížit charitní službu Domácího hospice svaté Zdislavy, jež pečuje o nevyléčitelně nemocné lidi na sklonku jejich života v oblasti Třebíčska, a získat také finanční příspěvky od štědrých lidí k podpoře činnosti této služby.

Od dobrovolníků či pracovníků Charity, které bylo možno v ten den potkat v Třebíči, v Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou obdrželi dárci, kteří přispěli do zapečetěné pokladničky hotovými penězi či letos poprvé i bezhotovostním způsobem, na místě informační letáček a nádavkem sladký koláč.

Za tradičně velký lze označit zájem u zaměstnanců společností, jejichž management umožnil přijít se sbírkou přímo do firemních prostor. „Měli jsme svá stanoviště v Jaderné elektrárně Dukovany, ve společnosti Fraenkische a Vojenské letecké základně v Náměšti n. O., a všude koláče mizely z košů poměrně rychle,“ líčí s úsměvem Eva Vráblová, vedoucí Střediska sv. Zdislavy, jehož součástí je i Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč.

 

Po spočítání příspěvků ze všech jednotlivých míst, kde se sbírka konala, se došlo ke konečnému součtu: 43 535 Kč

P. S.

Dodatečně jsme zjistili, že do této částky nebyla připočtena platba uskutečněná přes jeden terminál pro bezhotovostní příspěvky do sbírky a odečteny poplatky za půjčení dvou terminálů pro tuto akci. Omlouváme se Vám za tuto nepřesnost. Letos bylo pro nás přijímání příspěvků i bezhotovostní cestou novinkou, kterou nemáme ještě plně zažitou. Po těchto úpravách činí celková částka 43 567 Kč.

Všem, kteří do sbírky přispěli, patří veliké poděkování. Stejně tak i uvedeným firmám za vstřícný přístup.