Oblastní charita Třebíč

AktualityHledáme posilu do lékařského týmu

Nabízíme práci na 0,2 - 0,8 úvazku lékaři s ukončeným studiem lékařské fakulty, lékaři s ukončeným základním kmenem nebo lékaři se specializovanou působností. Čeká Vás práce s...
 

Domácí hospic sv. Zdislavy posílá do Číny zdravotnický materiál

Roušky, ochranné sety pro lékaře a další zdravotnický materiál posílá Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč partnerskému městu Třebíče I-čchangu z provincie Chu-pej.„Vyslyšeli jsme volání o pomoc....
 

„Česká republika je špičkovou v rozvoji paliativní péče“, říká Katherin Pettus referentka pro paliativní péči v International Association for Hospice & Palliative Care (IAHPC)

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč na pozvání primáře MUDr. Ladislava Kabelky v lednu navštívila Katherine Pettus, PhD., referentka IAHPC, jejíž prací je rozvoj a dostupnost paliativní péče ve světě....
 

Domácí hospic sv. Zdislavy je připraven na dětské pacienty, má lékaře i klauny

Hospic pod Oblastní charitou Třebíč se již mnoho let stará o vážně nemocné a pomáhá plnit rodinám pacientovo největší přání, aby o ně bylo pečováno doma. Ještě více je toto přání naléhavější, pokud se...
 

Hospic sv. Zdislavy jezdí s Nadací ČEZ po celém regionu

Oblastní charita Třebíč dlouhodobě spolupracuje se společností ČEZ, JE Dukovany, která každoročně nemalou částkou podporuje sociální i zdravotní služby v Kraji Vysočina a letos se díky ní staly služby pro občany...
 

Koláč pro hospic 2019 měl u lidí podporu

Další ročník kampaně „Koláč pro hospic“, jehož cílem je šířit povědomí veřejnosti o péči o těžce nemocné a umírající lidi a zároveň podporovat též rozvoj této služby, se konal ve...
 

Vzpomínkové setkání

 Vzpomínkové setkání - setkání s pozůstalými 15. 5. 2019. Tradiční setkání s lidmi, jímž jsme pomohli možná v nejtěžších chvílích jejich života. Možnost na vzpomínky, povídání, naslouchání, slzy i...
 

Nové zázemí v Jemnici

Přibývá stále více pacientů na Jemnicku a nové vedení města umožnilo Oblastní charitě Třebíč vytvořit v jednom z pečovatelských domů na Palackého ulici zázemí pro zdravotní sestry a lékaře. Jsme za...
 

Nový vůz

Máme nový vůz, který usnadní poskytování služeb všem klientům. Tato dodávka nám zajistí bezproblémový rozvoz větších předmětů – především z nabídky půjčovny zdravotních pomůcek. Polohovací lůžka a...
 

Stávková pohotovost na podporu domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče vznikala po revoluci, charity v roce 1991 podepsaly smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Do současné doby se vytvořila velmi kvalitní sít domácí zdravotní péče, která např. v...
 

Oblastní charita Třebíč spočítala výsledky Tříkrálové sbírky 2019

19. ročník Tříkrálové sbírky pořádala na území celé České republiky od 1. – 14. 1. 2019 Charita ČR. Oblastní charita Třebíč do ní zapojila v třebíčském okrese opět kolem 1 700...
 

Tříkrálová koleda OCHT v elektrárně Dukovany

Již tradičně navštěvuje v době svátků Tří králů delegace z východu také jadernou elektrárnu. 4. ledna 2019 přišli v oblecích tří králů za zdejšími energetiky ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a jeho...
 

Děkujeme Nadaci Olgy Havlové

Nové auto, které bylo pořízeno díky příspěvku Nadace Olgy Havlové, bylo předáno Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč. Již pomáhá při zajišťování služeb nevyléčitelně nemocným lidem v jejich...
 

Společnost OSC je tradičním partnerem Domácího hospice sv. Zdislavy

Společnost OSC a.s. předala v polovině prosince Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar ve výši 100.000 Kč. Navázala tak na předchozí dary v souhrnné výši 200 tisíc a stala se jedním ze zásadních...
 

Koláč pro hospic 2018

Ve středu 3. 10. 2018 se uskutečnila sbírkově propagační akce Koláč pro hospic konaná v blízkosti Světového dne hospicové a paliativní péče s cílem přiblížit charitní službu Domácího hospice...
 

Akicon 2018

Jeden z nejlepších českých comicsových tvůrců Petr Kopl opět maloval pro hospic. Na festivalu anime, mangy a japonské kultury – Akicon 2017 maloval spolu s dalšími tvůrci portréty účastníků....
 

Vzácná návštěva

Domácí hospic sv. Zdislavy navštívila vzácná návštěva, paní ředitelky Martina Břeňová a její kolegyně Libuše Tomolova. Zastupují významný Nadační fond Avast a s námi se setkaly, aby se dozvěděly něco více o naší práci a...
 

Výstava a dar J. Bartůňkové

Na začátku roku usměvavá a milá Jiřinka Bartůňková z Domova bez Zámku v Náměšti nad Oslavou vystavovala a k prodeji nabízela své obrazy v Jaderné elektrárně Dukovany. Výdělek akce přislíbila Domácímu...
 

Malování portrétů vyneslo hospici 15 tisíc

Jeden z nejlepších českých ilustrátorů a výtvarníků kreslených příběhů Petr Kopl zorganizoval  na festivalu komiksů CRWECOM speciální dílnu, kde spolu s dalšími autory maloval zájemcům portréty za libovolný...
 

Autoři komiksů podpoří o víkendu Domácímu hospici sv. Zdislavy

Na víkendovém festivalu komiksů bude opět vysočinský rodák, přední český výtvarník a tradiční podporovatel Domácího hospice sv. Zdislavy Petr Kopl malovat portréty návštěvníků a výtěžek věnuje hospici....
 

Díky Nadaci ČEZ má Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč čtyři nová elektrická polohovací lůžka

Nadace ČEZ podpořila Domácí hospic sv. Zdislavy finančním darem ve výši 80.000 Kč, za které byla pořízena čtyři nová elektrická polohovací lůžka. Rozšíří se tak nabídka Půjčovny kompenzačních pomůcek, ve...
 

Setkání s pozůstalými 2018

Včera )16.05.2018) jsme si užili tradiční "Setkání s pozůstalými". Bylo nám ctí a radostí se opět setkat. Děkujeme za důvěru.(17.05.2018)
 

Pozvánka Volnočasového klubu Archa

Pozvánka Volnočasového klubu Archa  - květen 2018V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub ARCHA v květnu ty to aktivity: 16. 5. Vltavínská  - Přednáška MěK...
 

Výtěžek z plesu třebíčských farností pomůže Domácímu hospici sv. Zdislavy

Čtyři zcela nové invalidní vozíky rozšíří nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek, kterou provozuje středisko Domácího hospice sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč. Zakoupeny byly z výtěžku plesu třebíčských...
 

Svátek MDŽ

V klubu Archa jsme 7. března společně oslavily na DPS Fr. Hrubína svátek MDŽ. Hezké dopoledne nám zpestřily děti z MŠ Benešova svým vystoupením. Obyvatelky si pro děti na oplátku připravili malé pohoštění,...
 

Dar pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

Dne 6. 3. proběhlo velmi příjemné setkání v Charitní pečovatelské službě Třebíč. Koordinátorka služby Mgr. Helena Pavelková, fundraiserka Jana Karasová a Lenka Chalupová převzaly nové pracovní oděvy...
 

Pozvánka Volnočasového klubu Archa - březen 2018

V domech s pečovatelskou službou pořádá Volnočasový klub Archa v březnu níže uvedené aktivity. Zveme nejen obyvatele domů s pečovatelskou službou, ale i ostatní seniory, kteří nechtějí být sami doma a rádi by...
 

Nový partner MONTI

Seznam partnerů Domácího hospice sv. Zdislavy se rozšířil o další společnost. Za podporu nově děkujeme společnosti  MONTI z Třebíče.Více o společnosti najdete zde....
 

Lednové ohlédnutí

Volnočasový klub ARCHA začátek nového roku pojal zábavně. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Třebíči se tento měsíc scházeli, aby společně trénovali paměť při zábavné hře Kufr. Na...
 

Pozvánka Volnočasového klubu Archa - únor 2018

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci únoru tyto aktivity: 7. 2. Fr. Hrubína – Cvičíme proti jarní únavě 14. 2. Myslbekova – Cvičíme proti jarní únavě21. 2....
 

Jaroměřice podpořily Charitu

Jaroměřice nad Rokytnou podpořily naší činnost – DĚKUJEME. Článek o podpořených službách Oblastní charity Třebíč najdete na str. 16 a 17. Zpravodaje. (Domovinka, stacionář Úsměv, Odlehčovací služba Domácího...
 

LINET daroval Domácímu hospici sv. Zdislavy 5 speciálních lůžek

Společnost LINET dnes předala Domácímu hospici sv. Zdislavy jako dar pět polohovacích lůžek. Klienti hospice si je budou moci zapůjčit, lůžka tak poslouží k zajištění péče o nevyléčitelně nemocné, o...
 

Akicon 2017

Jeden z nejlepších českých comicsových tvůrců Petr Kopl opět maloval pro hospic. Na festivalu anime, mangy a japonské kultury – Akicon 2017 maloval spolu s dalšími tvůrci portréty účastníků....
 

Pozvánka Volnočasového klubu Archa - listopad 2017

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci listopadu tyto aktivity:Koncert žákyň ZUŠ Třebíč, začátek vždy ve 14 hodin1. 11. v DPS Vltavínská8. 11. v DPS Koutkova15. 11. v DPS Fr....
 

Bezpečnost seniorů - přednáška v Hrotovicích

Začátkem října proběhla v Hrotovicích Kavárnička - pravidelné setkání seniorů v Domě s pečovatelskou službou. Pozvání tentokrát přijali pracovníci Policie ČR – Jihlava, kteří si pro seniory připravili...
 

Pečovatelská služba hledá pečovatelku

Charitní pečovatelská služba Třebíč – hledá pečovatelku pro HROTOVICE a okolí. Více v příloze.
 

Krátký film o činnosti Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč

Nový krátký film vyrobený Oblastní charitou Třebíč vysvětluje, co je to vlastně hospicová péče a komu je určena. V osmiminutovém snímku vystupují jak pracovníci Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč, tak...
 

Lidé podpořili hospic nákupem koláčů

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč Koláč pro hospic skočila ziskem bezmála 45 tisíc korun. Dobrovolníci nabízeli po celou středu 4. 10. lidem koláčky za 20 korun a utržené mince končily v...
 

Oslava svátku seniorů v Oblastní charitě Třebíč

V pátek 29. 9. 2017 se konala společná oslava Svátku seniorů v třebíčské Charitě. Seniory na slavnostní dopoledne pozvali pracovníci Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Charitní...
 

Kuželkový turnaj v DPS

Na konci srpna se v Domě s pečovatelskou službou odehrálo napínavé dopoledne. V novém parčíku u DPS se konal kuželkový turnaj obyvatelů DPS a dětí z Dětského domova Hrotovice. Utkali se  proti...
 

Oslava Svátku seniorů

Zveme Vás na oslavu Svátku seniorů v pátek 29. 9. 2017 od 9 do 11 hodin.Detaily v přiloženém  letáku.
 

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč hledá lékaře/lékařku

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč hledá do svého týmu lékaře/lékařku.Nástup možný dle dohody.Nabízíme:Možnost profesně se rozvíjetPráci v týmu zkušených lékařůSpolupráci na projektech v...
 

Nadace Agrofert podpořila hospic 300 tisíci korun

Nákup nového osobního automobilu ve prospěch Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči podpořila Nadace Agrofert částkou 300 tisíc korun.  Nový vůz Hunday  ix20 byl předán zaměstnancům hospice. Automobil...
 

Hudební odpoledne v Penzionu

Horké odpoledne v Penzionu v Náměšti nad Oslavou 23.6.2017 pořádané Charitní pečovatelskou službou Třebíč zpříjemnil dívčí kvintet Wild Bold Ladies. Zpříjemnit odpoledne měl seniorům nejen využívajícím...
 

Pozvánka na akce Volnočasového klubu Archa pořádané v červenci 2017

V uvedených domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci červenci tyto aktivity:Přednáška Občanské poradny Třebíč  - 12. 7. v DPS VltavínskáCanisterapie – 19. 7. v...
 

Veletrh sociálních služeb v Třebíči

Ve středu 14. 6. 2017 se v Třebíči na Karlově náměstí konal Veletrh sociálních služeb. Na této akci se představovali poskytovatelé sociálních služeb v regionu. Z Oblastní charity Třebíč se ho zúčastnily i...
 

Kuželkový miniturnaj v DPS

Ve středu 14. června se senioři v domě s pečovatelskou službou na ulici Vltavínská náramně bavili. Setkání klubu Archa totiž mělo podobu kuželkového miniturnaje. Senioři vytvořili 2 týmy a utkali se spolu na...
 

Centrum pro ženu z Třebíče podpořilo Domácí hospic sv. Zdislavy

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč dostal finanční dar od Centra pro ženu s.r.o. ve výši 78.000 Kč. Částka je složena z finančních bonusů vyplácených zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření...
 

Pracovní jednání s hejtmanem

Včerejší pracovní schůzka s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem byla velice intenzivní a náročná. Těší nás, ale jak zájem o naše názory na možnost rozšiřování našich služeb, tak celková úroveň zasvěcení do...
 

Lidé vyběhali pomocí Nadace ČEZ nové auto pro hospic

Pomocí aplikace „Pomáhej pohybem“ Nadace ČEZ pomohla řada bezejmenných lidí Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč k novému osobnímu automobilu. Stačilo necelých deset dnů a běžci, cyklisté a...
 

Městská policie Třebíč radila seniorům v otázkách bezpečnosti

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči  probíhaly v měsíci květnu přednášky Městské policie Třebíč na téma bezpečnosti seniorů a to v rámci Volnočasového klubu Archa.Senioři se dozvěděli...
 

Volnočasový klub Archa zavítal do Domovinky

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Třebíči měli v uplynulých dvou měsících možnost podniknout sice malý, ale o to více zajímavý výlet. Zájemcům z řad seniorů byla prostřednictvím Volnočasového klubu...
 

Setkání s pozůstalými

Setkání s pozůstalými, setkání s lidmi, jímž jsme pomohli možná v nejtěžších chvílích jejich života. Možnost na vzpomínky, povídání, naslouchání, slzy i smích. Setkání milé, dojemné, silné a...
 

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč děkuje Programu švýcarsko-české spolupráce

"Videopoděkování" za podporu MZ ČR a Programu švýcarsko-české spolupráce spojené s procházkou po sídle Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč. Ukázání nakoupených prostředků i prostředí...
 

Pozvánka Volnočasového klubu Archa - duben 2017

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci dubnu tyto aktivity:Jarní zpívání s dětmi z MŠ Benešova - začátek vždy od 9.30 h:5. 4. v DPS Fr. Hrubína12. 4. v DPS Myslbekova19. 4. v...
 

Stáří očima dětí

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 v dopoledních hodinách Charitní pečovatelská služba Třebíč připravila netradiční setkání dětí se seniory. Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Hrotovicích se sešli...
 

Blog s poděkování

Jedna z našich klientek píše vlastní blog a jeden z textů byl věnován i našim pracovnicím. Děkujeme.  http://hanci.blog.cz/1702/charita-podekovani(16. 2....
 

Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách

Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíčvyhlašuje výběrové řízení na pozicipracovník v sociálních službáchPožadujeme:SOU, SŠ sociálního nebo zdravotního zaměření nebo kurz pracovníka v Sociálních...
 

Výběrové řízení na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRA

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč – Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč      vyhlašuje výběrové řízení na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRA s registrací bez...
 

Svatba

Lásky plný příběh dnešního dne. Svatba klientky Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč.  Přeje hodně štěstí a ať láska dokáže skutečné zázraky !(8. 2. 2017)
 

Oblastní charita Třebíč hlásí výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Charita ČR pořádala sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky 1. - 15. 1. 2017. Oblastní Charita Třebíč ji zajišťuje na území okresu Třebíč, kde se do ní letos opět zapojilo přibližně 1 600 dobrovolníků, kteří s...
 

Konference „Dny bezpečí“

Byli jsme součástí 10. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“ pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví, která byla tradičně zaměřena na téma „Zvyšování kvality a bezpečí na základě...
 

Tříkrálová sbírka 2017

Pro úspěch Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třebíč děláme maximum. Zapojili jsme se do slavnostního zahájení, organizujeme vlastní koledníky, sami koledujeme a podporuje ty, kteří navštěvují spřátelené...
 

Fotosoutěž Můj svět v DHsZ

Sídlo Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč zdobí působivé fotografie. Zapůjčeny jsou od pořadatele fotosoutěže Můj svět určené pro zaměstnance, dobrovolníky a uživatele služeb Charit celé ...
 

Centrum pro ženu z Třebíče podpořilo Domácí hospic sv. Zdislavy

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč dostal finanční dar od Centra pro ženu s.r.o. ve výši 95.000 Kč. Částka je složena z finančních bonusů vyplácených zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření...
 

Společnost OSC podpořila domácí hospic

Společnost OSC a.s. předala Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar ve výši 150.000 Kč. Navázala tak na loňský příspěvek 50.000 korun, kterým chtěla vyjádřit uznání za práci zaměstnanců hospice a přístup ke...
 

Výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách – pečovatel/ka

Pozor: výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách – pečovatel/ka. Detaily najdete v příloze po otevření zprávy dole.  
 

Dar pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

V listopadu proběhlo velmi příjemné setkání v Charitní pečovatelské službě Třebíč. Koordinátorka služby Mgr. Helena Pavelková spolu s kolegyní Lenkou Chalupovou převzaly nové kompenzační...
 

Hospicová knihovna zaujala Český rozhlas REGION

Knihovna pro hospic sbírá knížky s věnováním od srdce(název reportáže). Třebíčský domácí hospic svaté Zdislavy a svaté Anežky zakládá unikátní knihovnu. Jeho vedoucí Eva Vrábelová přišla s nápadem, který...
 

Mango pomáhá hospici

Podpora z trochu „jiného“ světa. Kreslíři komiksových příběhů účastní veletrhu Akicon malovali jeden den portréty návštěvníků a výtěž z akce předali  na závěr v prospěch...
 

Výběrové řízení na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRA

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč – Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč      vyhlašuje výběrové řízení na pozici ZDRAVOTNÍ SESTRA s registrací bez...
 

Domácímu hospici sv. Zdislavy pomáhá latté od Delikomatu

Netradičním způsobem pomáhá Domácímu hospici sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč společnost Delikomat a na ní navázaní vybraní odběratelé. Provozovatel nápojový automatů z každého latté...
 

Koláč pro hospic - výsledná tisková zpráva

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč Koláč pro hospic skončila až nečekaným úspěchem. Dobrovolníci nabízeli lidem sladké koláče za 20 korun, utržené mince pak obratem putovaly do zapečetěných...
 

Koláč pro hospic - den D

Dnes se uskutečnil Koláč pro hospic. Po otevření zprávy najdete fotogalerii z akce. Závěrečná tisková zpráva bude vložena po rozpečetění pokladniček a spočítání příspěvků.
 

Koláč pro hospic

Každý, kdo potká ve čtvrtek 6. 10. 2016 dobrovolníky označené charitními symboly a nabízející koláče, může přispět na podporu hospicového hnutí. V tento den se Oblastní charita Třebíč připojí v Třebíči,...
 

Klientům slouží nový ultrazvuk a další přístroje

Pacientům v Domácím hospici sv. Zdislavy slouží nový ultrazvuk i další přístroje, které se podařilo zakoupit díky penězům z Česko-švýcarských fondů. Díky novému ultrazvuku již v terénu provádíme i...
 

Den charity

Dnes jsme byli součástí Dne charity, který v centru Třebíče představoval činnost Oblastní charity Třebíč široké veřejnosti. K oslavě dobrého díla, laskavosti, pomoci, vstřícnosti, pochopení a...
 

Workshop – dětská paliativní péče a její právní aspekty

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč uspořádal workshop na téma dětská paliativní péče, právní aspekty při jejím poskytování a vysvětlení tzv. předem vysloveného přání. Přednášejícími...
 

Pomoc z Náměště

Milá a vzácná návštěva v sídle Domácího hospice sv. Zdislavy. "Letci z Náměště" nám slíbili pomoc a podporu. Děkujeme !30. 8. 2016
 

Domácí hospic založil unikátní knihovnu

V sídle Domácího hospice sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč se rozrůstá unikátní knihovna. V každé z knih v poličkách je věnování od dárce knihy a zároveň je tak i osobitým poselstvím. Každý dárce totiž...
 

Domácí hospic sv. Zdislavy navštívil senátor Miloš Vystrčil

Poslední červencovou středu navštívil Domácí hospic sv. Zdislavy Miloš Vystrčil, a to nejen z pozice senátora, ale také jako předseda správní rady Sdílení o.p.s. Setkání se zúčastnila i ředitelka tohoto sdružení,...
 

Finanční dar hospici od Petra Kopla

Kreslíř a ilustrátor Petr Kopl předal Domácímu hospici sv. Zdislavy finanční dar 8.000 Kč. Detaily o „vzniku“ daru jsou přejaty z facebookového  profilu dárce:  Tak, drazí přátelé,...
 

Výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka

Charakteristika práceAdministrativní činnost kanceláře Domácího hospice sv. Zdislavy, vedení zdravotnické dokumentace, zajištění provozu kanceláře, skladu zdravotnického materiálu, objednávky...
 

Domácímu hospici sv. Zdislavy pomáhají ženy myslící na vlastní zdraví

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč získal podporu od Centra pro ženu s.r.o. Třebíč. Klientky gynekologické ambulance pamatující na prevenci budou díky své aktivitě přispívat na hospicovou...
 

Charitní ošetřovatelská služba budí stále větší pozornost

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní péči lidem s akutním nebo chronickým onemocněním. Často jsou upoutáni na invalidní vozík nebo lůžko a vzhledem k jejich zdravotnímu stavu jsou stále...
 

Setkání u magnolie

V pátek 20. 5. 2016 se v areálu Domácího hospice sv. Zdislavy uskutečnilo setkání zaměstnanců s lidmi, jimž jsme pomáhali. Vedle klidného povídání, rozjímání a vzpomínání šlo možná i o odpověď na otázku, kterou u...